There is no wrong in taking care of yourself. Let’s make this possible and create happy moments!
Bahia's Beauty-full-world
Om Oss Hvor står vi i dag? - text

Om Oss Hvor står vi i dag? - text

Nå er Andrea klar til å utvide hennes helse og skjønnhetstilbud, som vi vil feire med en storåpning av Bahia’s beauty boutique i Oslo.